HİZMETLERAKILLI AGV ÇÖZÜMLERİ

AGV (Automated Guided Vehicle) , bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, merkezi bir kontrol ünitesi tarafından kontrol edilerek otonom olarak çalışabilen ve taşıma işlemlerini yapabilen otomatik yönlendirmeli araçlardır.

 • İnsansız taşıma aracı malzemenin bir yerden bir yere ulaşılmasın sağlamaktadır.
 • Yüksek konumlama hassasiyetine ve rota belirleme kabiliyetine sahiptir. Otonom sürücüsü sayesinde güzergâhı kendi belirler ve malzemeyi istenilen yere taşır/istenilen yerden alır.
 • Çok az yer kaplar, enerji harcaması azdır ve manevra kabiliyeti yüksektir.
 • Akıllı teknolojisi sayesinde işletmenizin görünüşünü modernleştirir ve şirketinizin değerini arttırır.
 • AGV taşıma sistemleri, klasik taşımacılığa göre akıllı teknolojiye sahiptir. Takip ve kontrol sistemi ile işletmenizde iş akışınızın hızını ve verimliliğini arttırır.
 • Güvenlik tedbirleri sayesinde taşıma sırasında yaşanan iş kazalarını ve ürün zararlarını en aza indirir.
 • Farklı zeminlerde çalışabilen teker ve sürücü sistemi bulunmaktadır.
 • Kablosuz haberleşme sistemi ile merkeze aldığı verileri iletir.
 • Ağır malzemelerin tehlikesiz bir şekilde, insansız taşınmasını sağlamaktadır.
 • 7/24 çalışabilirliği ve düşük bakım maliyetinden dolayı giderlerinizde ciddi tasarruf sağlamaktadır.
 • İnsan gücü minimuma indirilir.
 • Taşıma işlemlerinde kullanılan gereksiz alanlarınız AGV sistemi ile minimize edilir ve taşıma/depo alanları daha verimli kullanılır.
AKILLI ÇİFTLİK ÇÖZÜMLERİ

Verimli bir yemleme ineklerin sağlığı ve süt üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Doğru oranları, doğru miktarlarda karıştırmak ve tam olarak gerektiği zamanda vermek hayvanların sağlıklı büyümelerine ve süt üretiminin artmasına sebep olur. Hayvanların küçük porsiyonlarda ve sık beslenmesi, yem seçme olasılıklarını düşürerek her hayvan için eşit yemlenme olasılığını arttırır. Böylece hayvan sağlığı, üreme ve süt verimi arttırılmış olur.

İNSAN ETKİLEŞİMLİ ÇÖZÜMLER

Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve ihtiyaçlarına yönelik hedeflere mümkün olan en iyi şekilde cevap veren, çözüm üreten, kolaylık sağlayan insan etkileşimli ürünlerin tasarlanması.

ELEKTRONİK ÇÖZÜMLER

Elektronik donanımların üretim, kurulum ve testlerinin yapılması, Güvenlik standartlarına uygunluğunun test edilmesi için elektronik aksan kontrolü, Analog ve dijital elektronik sistemlerin üretim, bakım, onarım ve gelişiminin sağlanması, Yeni cihaz, devre ve sistemleri tasarlayıp bu teknolojilerin düzenli şekilde geliştirilmesi, Elektronik kart tasarımı, endüstriyel elektronik arıza tespiti ve çözümü, elektronik kart yazılımları, elektronik kablolama gibi elektronik alanlarda çözümlerimiz bulunmaktadır.

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Mobil cihazlarda, bilgisayarlarda ya da yazılım kullanılan farklı ortam içerisinde sistem geliştirmek, Söz konusu ortamlarda yazılım tasarlamak, Yazılım ve sistemlerin geliştirilmesini sağlamak, Yazılım ve sistemlerin tasarımından bakımına, test edilmesinden değerlendirilmesine kadar olan tüm aşamaları takip etmek ve kontrol altında tutmak, İletişim sistemlerini kurmak, Yazılımların hatasız çalışması için çözümler üretmek, İhtiyaca yönelik uygulamalar tasarlamak, Yeni uygulamalar için gerekli kodları yazmak ve düzeltmek gibi yazılım alanlarında çözümlerimiz bulunmaktadır.

MEKANİK ÇÖZÜMLER

Mekanik tasarımlarını yapmak, oluşturulan ya da geliştirilen ürünleri test etmek, 3 boyutlu modellemeler yapmak, Mekanik bakım çizelgeleri oluşturmak, Mekanik sistemlerin dizayn ve hesaplamalarını yapmak, Geliştirilen ürünlerin doğruluğunu ve sahaya uygunluğunu test etmek, Endüstriyel tasarımlar, Akış analizi, Dinamik analizi, Kafes analizi, Termal ve Statik analizler, Silikon kalıp, Ürün imalatı gibi mekanik alanlarda çözümlerimiz bulunmaktadır.

TÜBİTAK

ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

 • 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı - Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • 1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı - Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
 • 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı - Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
 • 1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunulan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi de 1511 programının hedefleri arasındadır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı - 1707 Sipariş Ar-Ge - 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir.
GES HİZMETLERİ

Şirketimiz, kurulumunu gerçekleştirdiği tesislerin bakım ve onarım hizmetleri yanında, talep edilmesi halinde bu tesislerin en verimli şekilde işletilmesi adına işletme, güvenlik, raporlama hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca;

 • Elektrik Piyasası İşlemlerinin kontrolü, Dağıtım Şirketi ve Perakende Şirket Dönemsel Fatura ve Saatlik Mahsuplaşma İşlemlerinin Kontrolü
 • Üretim Santrali Satışa Esas Sayaç ve Ölçü Devresi Elemanlarının Kontrol ve Takibi
 • YG İşletme Sorumluluğu ve Dağıtım Şirketine yapılacak raporlamalar
PROJELENDİRME

Konusunda deneyimli teknik ekiplerimiz Müşteri talepleri doğrultusunda Zayıf Akım, Kuvvetli Akım, Topraklama Planı Çizimi, Enerji Nakil Hattı, GES projelerinde çalışmalar yürütülmektedir. Şirketimiz bu çalışmalar kapsamında; etüd, altyapı ve sisteme ilişkin mühendislik çözümleri, proje hazırlık veya teklif verme aşamasında konusunda tecrübeli uzman saha ekipleri ile en uygun teklifler ve çözümlerini müşterilerine sunmaktadır.

TAAHHÜT

Elektrik enerjisi ile ilgili tüm işler elektrik taahhüt işlerinin konularını oluşturur. Alçak gerilim işleri, orta gerilim işleri, zayıf akım sistemleri, elektrik tesisat kurulum işleri, servis hizmetleri, danışmanlık işleri, enerji çözümleri ve projelendirme hizmetlerinin tümünün yapımının üstlenilmesi Elektrik Taahhüt Nedir sorusunun cevabını oluşturmaktadır. Çevre güvenlik sistemleri, aydınlatma sistemleri, otomasyon sistemleri, kartlı geçiş ve turnike sistemleri, merkezi saat sistemleri, merkezi uydu sistemleri, telefon santralleri elektrik taahhüt işlerini oluşturmaktadır. Ayrıca bu listeye dağıtım, MCC ve Kompanzasyon panoları, jeneratör kurulumu, UPS tesisatları, bina otomasyonu, topraklama işleri, paratoner tesisatı, merkezi saat sistemleri, seslendirme sistemleri, yangın algılama sistemleri, OG dağıtım işleri gibi birçok iş de eklenebilir. Taahhüt ise; elektrik enerjisi ile işleyişini sağlayan tüm sistemlerin ve yapıların kurulması ve devreye alınmasının üstlenilmesidir.

SMM

SMM, bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik-Kontrol-Biyomedikal mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunulmasına SMM Hizmeti denir. Bu hizmetleri gerçekleştiren kişiye de SMM denir.

 • Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri
 • Proje Hizmetleri
 • Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
 • İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri
 • Mesleki Kontrollük Hizmetleri
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu (fenni mesuliyet)
 • Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri
 • Devreye Alma, Kontrol ve Kabul Hizmetleri
 • İşletme ve Bakım Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri)
 • Yapım Hizmetleri ve/veya Sorumluluğu
 • Test ve Ölçüm Hizmetleri
 • Teknik Dosya Hazırlama Hizmetleri